Zapojení do projektů

 

EVVO - MŠ

Zoubky jako perličky – MŠ, návštěva zubní ordinace, pravidelné denní čištění zubů,

Prevence kriminality - Pravidla chování v naší školce - MŠ

Zdravé město – projekt MěÚ Vsetín

Blíž k přírodě – blíž k sobě – projekt přeshraniční spolupráce s obcí pruské na Slovensku, tento projekt bude trvat 3 roky 2009 - 2011.

Máme zelenou – Besip – Ministerstvo dopravy

Vzdělávání bez hranic - projekt přeshraniční spolupráce s obcí Pruské na Slovensku, tento projekt bude trvat 3 roky 2011 - 2013