Náš tým

ŘEDITELKA ŠKOLY

                                  Emilie Sušňová

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE

                                  Renata Švecová

Kočičky

Paní učitelky:   

 
 Emilie Sušňová
                                Bc. Martina Winklerová
Iveta Mlýnková - asistent pedagoga

Ovečky

Paní učitelky:

Pavlína Calabová
Renata Švecová

 

Ptáčci

Paní učitelky:

Mgr. Miroslava Butorová
 Bc. Alena Ernestová
 

 

Motýlci

Paní učitelky:

Ivana Batová
 Zuzana Fabiková
 Pavla Koňaříková - asistent pedagoga
 
 

 

Myšičky

Paní učitelky:

  Martina Rafajová
  Alena Šrámková

Provozní zaměstnanci

Ekonom - vedoucí ŠJ

Bc. Monika Julinková

Vedoucí kuchařka

Jana Martišová

Kuchařka

Kristýna Babicová

Domovnice

Jana Janišová

Uklizečky

Marie Kneblová
Eva Houdková

Pradlena

Jana Janišová