Denní program běžných tříd zahrnuje:

 

6.00 – 11.20     Dopolední blok činností:

                         Scházení dětí

                         Pohovory s rodiči o zdravotním stavu dítěte

                         Hrové činnosti

                         Pohybové aktivity

                         Přesnídávka

                         Volné nebo řízené činnosti

                         Pobyt venku

 

11.20 – 16. 00 oběd

                          Odpolední odpočinek

                          Svačina

                          Hrové činnosti

                          Pohovory s rodiči o dítěti

                          Odchod dětí z MŠ

 

 

Denní program speciálních tříd – logopedie zahrnuje:

 

6.30 – 11. 40       Dopolední blok činností:

                            Scházení dětí

                            Pohovory s rodiči o zdravotním stavu dítěte

                            Individuální logopedická cvičení

                            Hrové činnosti

                            Pohybové činnosti

                            Přesnídávka

                            Logopedickou prevenci – skupinová cvičení

                            Volné nebo řízené činnosti

                             Pobyt venku

 

11.40 – 15.00         oběd

                               Odpolední odpočinek

                               Hrové činnosti

                               Individuální nebo kolektivní logopedická cvičení

                               Svačina

                               Pohovory s rodiči o dítěti – logopedická péče

                               Odchod do běžné třídy, odchod domů