Informace o nás

 
Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96 je v provozu od 2. ledna  1984.
V roce 1997  byla provedena rozsáhlá rekonstrukce celé budovy.
V následujících dvou letech byly upraveny chodníky, zhotoveny bezbariérové přístupy  a umělohmotný povrch na hrací ploše školní zahrady. V roce 2008 – 2009 bylo opraveno hygienické zařízení v 1. třídě, vyměněny stolky a židle pro děti ve všech třídách. Před dvěma roky  proběhla ve všech třídách  výměna podlah, ve třech odděleních byly vyměněny nové vstupní dveře s kamerovým systémem. Během letošního roku budou některé třídy dovybaveny novým moderním nábytkem.
 Mateřská škola je pětitřídní, se třema třídami běžného typu a dvěma třídami logopedickými.Součástí mateřské školy je rozlehlá zahrada s prvky projektu" Blíž k přírodě ",jehož součástí jsou  i vodní hrátky, které dětem zpříjemní letní slunečné dny.
Součástí MŠ je školní jídelna, která připravuje jídlo pro děti 3x denně podle zásad zdravé výživy, sleduje a vyhodnocuje každý měsíc spotřební koš použitých potravin.Děti mají ke každé ranní svačince na vý běr ovoce i zeleninu.
Provozní doba MŠ je od 6.15 – 16.00 hodin.
Cílem MŠ je dovést děti na konci jejich předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy důležité pro rozvoj učení a vzdělávání.
 
 

Logopedická péče v MŠ Sychrov

Logopedická péče v MŠ Sychrov

07.02.2013 13:15
článek logo.doc (22 kB)