Aktivity MŠ pro děti a s dětmi

Návštěva hvězdárny – promítání pohádek, odborné přednášky, pozorování dalekohledem
Divadelní, hudební, kouzelnická  představení v MŠ
Kulturní akce pořádané MěÚ Vsetín – odbor kultury
Den bez aut – projekt MěÚ Vsetín
Běh kolem MŠ – projekt MŠ Benátky
Mikulášská nadílka
Zdobení stromečku před MěÚ Vsetín
Vánoční posezení u stromečku, pásmo pohádek, vystoupení dětí
Besídky, vystoupení pro rodiče, ukázka práce s dětmi
Společné setkávání a tvoření dětí s rodiči
Den Země – Alcedo
Velikonoční koleda
Návštěva knihovny
Vyšetření zraku – MŠ Rokytnice
Akademie MŠ
Návštěva ZŠ Sychrov – multimediální třída, divadélko, MDD, velikonoce,keramika,
Návštěva v první třídě před zápisem do ZŠ
ZUŠ – hudební pohádka
Výstavy na zámku, návštěva zámecké věže
Výlety na konci školního roku
Předplavecký výcvik
Rozloučení s předškoláky
Programy Alceda
Účast na výtvarných soutěžích
Návštěva hasičské zbrojnice
Besedy s příslušníky policie
Pouštění draků