Zásobování teplem Vsetín,a.s vyhlásilo soutěž pro kolektivy mateřských škol,"Teplo, teplo, teplíčko". Při přemýšlení nad zadáním jsme se s dětmi bavily o tom, co je teplo, co je zima.Děti si vzpomněly na to, jak nás při vycházce venku studily ruce a zahřívali jsme si je teplým dechem nebo třením o sebe." No a to je přece paní učitelko to teplo. teplo, teplíčko!" Tak jsme měli jasno...Modrá barva pro ruce studené a pro teplé ruce si děti volily červenou, oranžovou a žlutou barvičku. Společnou práci jsme si užili a doufáme, ze se bude líbit.

 

Děkujeme rodičům Dominička P. za výrobu kompostéru. Chceme dětem přiblížit, jak hospodařit v kuchyni a jak nakládat s " bioodpadem ". Kompostér bude sloužit výhradně pro potřeby MŠ. Děkujeme

Novinky

Školní stravování

16.09.2022 10:33
informace pro rodiče.docx (48066)

Zápis k předškolnímu vzdělávání dětí - cizinců pro školní rok 2022/2023

31.05.2022 10:25
Registrace žádostí k předškolnímu vzdělávání dětí - cizinců je zahájena od 1.6.2022 do 14.7.2022 na portále www. zapis-ms-vsetin.cz.  Žádost je také možné si osobně vyzvednout v MŠ Vsetín Sychrov 96, příspěvková organizace Oznámení o konání zvláštniho zápisu do PV 2022_23.docx...

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2022/2023

26.05.2022 13:09
Seznam_přijatých_dětí_2022-2023.pdf (516084)

Registrace k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

12.04.2022 10:03
Vážení rodiče, od 11.4. 2022 začíná registrace dětí  k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 v Mateřské škole Vsetín, Sychrov 96. Své děti můžete registrovat na adrese: www.zapis-ms-vsetin.cz/

Informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání ve Vsetíně pro školní rok 2022/2023:

15.02.2022 12:29
Oznameni_zapisu_MS_2022_2023.pdf (222072) Souhlas se zpracování os.údajů 2022.doc (56320) Zápis pro cizince.docx (14780) Kritéria pro přijímání dětí 2022.docx (20923)