-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. a 3. třída navštěvují solnou jeskyni

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další výukové programy a akce podle objednávek jednotlivých tříd v muzeu na zámku, na hvězdárně a další akce pořádané střediskem volného času ALCEDO a městským úřadem, např.

Plavecký výcvik pro předškolní děti

Masarykovy zpívanky

Týden s lidovými výrobci

Mikuláš ve městě

Vánoce na Valašsku

Velikonoční tvoření