Distanční výuka

Náměty pro volnou chvíli :

 
 
 
 
 

Materiály budou zasílány emailem po domluvě s třídní učitelkou.

Logopedie - k týdennímu tématu bude zaslán tzv. situační obrázek s náměty, jak jej využít. Zaměřujeme se na rozvoj slovní zásoby, artikulační neobratnost, správné užívání gramatických tvarů ve větách, vedení rozhovoru.